nadpis

Arboristika
Poskytujeme komplexní péči o stromy.

Poradenství, znalecké posudky
Poskytujeme komplexní poradenský servis v oborech arboristika, zahradnictví a lesnictví včetně vypracování znaleckých posudků v oborech ochrana přírody a ekonomika. Specializujeme se na hodnocení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů, oceňujeme zeleň a les.. Pokud naše vlastní znalosti nestačí, zkontaktujeme vás s odborníky specialisty (krajináři, mykology, fytopatology, ornitology, entomology atd.)

Projekty a inventarizace
Provádíme inventarizaci obecní a městské zeleně. Inventarizaci můžeme doplnit o projektové položky. Výsledný materiál lze využít k žádosti o dotaci z AOPK, Krajského úřadu, SFŽP apod. Rádi vám se získáním dotace poradíme.

Zahrada
Zakládáme a udržujeme zeleň.

Park
Park není louka ani les, ale právě něco mezi…Kromě zahradnických prací jsou v údržbě zastoupeny ve zvýšené míře arboristické práce - údržba a pravidelná odborná kontrola stromů, štěpkování a frézování pařezů. Naše firma zajišťuje komplexní servis zeleně ve vašem parku.

Krajina
Přístup člověka ke krajině se neustále pomalu mění. Spolu se změnou hospodaření kdy tzv. intenzivní (produkční) zemědělství ustupuje v méně úrodných lokalitách extenzivní péči o krajinu vzniká potřeba speciálních krajinářských prací. Zakládáme prvky ÚSES, pečujeme o maloplošná chráněná území.

Lesnictví
Zalesníme, vychováme, vytěžíme. Navíc Vám pomůžeme s vypracováním a získáním státní dotace.

STROMY s.r.o.
Tomáš Socha
Polevsko 18
471 16

t.socha@volny.cz

tel.: +420 608 027 939

IČO: 27268 748
DIČ: CZ 27268 748

Bankovní spojení:
ČSOB, č.účtu: 197649195/0300